• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER
System ekonomiczny
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Ekonomia oraz typy
Makroekonomia jest sekcją ekonomii zajmującej się badaniem sposobu działania gospodarki jako pełni. W przeciwieństwie do mikroekonomii, skupiającej się na analizie przedsięwzięcia osobnych podmiotów ekonomicznych czy też procesach zachodzących w wyodrębnionych segmentach ekonomii, makroekonomia testuje zjawiska oraz procesy zachodzące w skali pełnej gospodarki. W analizach makroekonomicznych posługiwać się będziemy wymiarami gospodarczymi stanowiącymi kryteriami zjawisk i etapów gospodarczych. Można je określić mianem makrowielkości ekonomicznych. Wśród podstawowych makrowielkości gospodarczych należy wymienić pomiędzy innymi wytwórczości, stanowisko, inwestycje, spożycia, popyt, ogólny poziom cen, eksport czy import – oto ekonomia. Można wiec oznajmić, że makroekonomia analizuje kształtowanie się makrowielkości gospodarczej i występuje między nimi zależność. W szczególności próbuje opisać czynniki decydujące o poziomach oraz zmianach makrowielkości i wyjaśnić mechanizmy dotyczące dwustronnych powiązań miedzy nimi. W szczególności próbuje określić czynniki decydujące o poziomach. Makrowielkości są agregatami powstałymi dzięki połączeniu właściwych wielkości mikroekonomicznych. Zabieg scalania wymiarów mikroekonomicznych w celu otrzymania makrowielkości gospodarczych nazywa się agregacją. Choć na pierwszy rzut oka procedura agregacji wydaje się zbyt prosta, w praktyce mogą pojawić się różnorodne komplikacje, trudności oraz uchylania się, gdy nie są przestrzegane właściwe zasady. Wielkości gospodarcze można podzielić na dwie grupy: następujące w postaci zasobów, i w postaci strumieni. Zasoby formułujemy jako zakumulowany stan danej wielkości w wyznaczonym momencie.

Categories: Biznes

Comments are closed.